eltheto

Welkom op de website van Kruispunt Omroep.

Kruispunt Omroep is gestopt.
Als Bestuur en medewerkers van Kruispunt Omroep hebben we begin februari jl. een moeilijk besluit genomen. We hebben besloten te gaan stoppen met Kruispunt Omroep. De laatste uitzending was zaterdagmiddag 1 juli 2023 om 14.30 uur. Na 48 jaar komt er een einde aan dit mooie werk.
De reden waarom we gaan stoppen zijn de vacatures, die zijn ontstaan na het vertrek van een aantal medewerkers en ondanks de inspanningen die zijn gedaan hebben we geen nieuwe medewerkers kunnen vinden. Het zienderogen teruglopend aantal luisteraars en de vergrijzing van het medewerkersbestand.
Geen Kruispunt Omroep meer; dat zal wennen zijn, zeker voor een aantal vaste luisteraars, maar ook voor de medewerkers, waarvan sommigen meer dan 40 jaar en anderen meer dan 30 jaar aan de Omroep verbonden zijn geweest. We sluiten dit bericht af in de overtuiging “dat wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan” en met de verwijzing naar Hebr. 13 vers 8, dat “Jezus Christus gisteren en heden Dezelfde is en tot in eeuwigheid”.
Namens Bestuur en medewerkers,
Corrie Achterberg (voorzitter)

Secretariaat/Correspondentieadres:
Stichting Kruispunt Omroep
Verwierdelaan 3
3903 DL Veenendaal
telefoonnummer: 06 22864656
email: klik hier
IBAN: NL 57 RABO 0395 1847 89