eltheto

Algemeen
Omstreeks 1975 werd door enkele jongelui het initiatief genomen om in het toenmalige Julianaziekenhuis in Veenendaal bij patiënten langs te gaan met de vraag of zij ter bemoediging of tot troost op zaterdagmorgen een lied zouden willen horen. Van bekenden werden lp’s geleend en zo werden de liederen op de bandrecorder opgenomen en op zaterdagmorgen konden de patiënten dan luisteren naar het door hen opgegeven lied. Maar hier bleef het niet bij. Op zoek naar meer mogelijkheden ging men gebruik maken van het voormalige kerktelefoonnet. En hiermee werd de oprichting van Kruispunt Omroep een feit. In 1990 kreeg Kruispunt Omroep de status van een stichting met als doelstelling

"de verzorging van uitzendingen via het kerktelefoonnet voor de Hervormde Gemeente van Veenendaal en de verkondiging van Gods woord".

In de loop van de jaren hebben ook de Christelijke Gereformeerde Kerken zich aangesloten.

Inmiddels zijn we door de techniek ingehaald en is het kerktelefoonnet vervangen door de kerkradio. Ook is het mogelijk onze programma's te beluisteren via internet.

Juridisch
Kruispunt Omroep is een stichting.
De Stichting Kruispunt Omroep werd bij notariële akte opgericht op 16 januari 1990.

Het dagelijks bestuur bestaat uit een:

  • voorzitter
  • secretaris
  • penningmeester
  • algemeen adjunct
  • programmaleider
De functie van programmaleider is vacant. De overige functies worden bekleed door leden van de Hervormde Gemeente.

De Stichting Kruispunt Omroep is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41184021.

Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Veenendaal door middel van het indienen van de jaarrekening en het jaarverslag.

Medewerkers
Binnen de omroep zijn zo’n 31 vrijwilligers actief. De werkzaamheden lopen uiteen van bijvoorbeeld het bekleden van een bestuursfunctie tot het voeren van de donateursadministratie. Het voorbereiden en presenteren van de programma’s. De technici zorgen ervoor, dat de programma’s worden uitgezonden. Ook zijn er medewerkers, die op donderdagavond de verzoeken in ontvangst nemen voor het programma Kruispunt op Verzoek.
Verder wordt een cd bestand bijgehouden. Dit is belangrijk voor het snel opzoeken van liederen.

Buiten de 31 vrijwilligers kunnen we ieder half jaar een beroep doen op een aantal bezorgers, die het programmablad bij u thuis bezorgen.

Zonder de vrijwilligers en de bezorgers zou Kruispunt Omroep niet kunnen bestaan. We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Weet u iemand?
Neem gerust contact op met ons secretariaat.

Financiële ondersteuning
We kunnen gelukkig rekenen op ondernemers en donateurs die ons financieel willen steunen. De ondernemers doen dat door het plaatsen van hun advertentie in ons programmablad en de donateurs met hun jaarlijkse bijdrage. Ook ontvangen we ieder jaar giften van luisteraars.

Programmablad
We brengen 2 maal per jaar het programmablad uit. Dit blad wordt verspreid onder de kerkradioluisteraars en gemeenteleden van 80 jaar en ouder van de Hervormde Gemeente. Alle bewoners van de aangesloten zorgcentra alsmede de aanleunwoningen en appartementen gesitueerd rond de zorgcentra ontvangen het programmablad. De luisteraars van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunnen het blad opvragen via hun eigen gemeente.

Studio
De studio is gevestigd in de kelder van gebouw Eltheto. Deze ruimte, met daarbij de faciliteiten van internetverbinding, provider en telefoon, wordt ons aangeboden door de kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente. In november 2017 is oude apparatuur vervangen, waardoor de kwaliteit van de uitzendingen sterk is verbeterd.

Kanaalindeling kerkradio:

Hervormde Gemeente:
Kruispunt Omroep: kanaal 7

Christelijke Gereformeerde kerken:
Ontvangst via eigen kerkradio of internetradio

Ontvangst via internet:
www.kruispuntomroep.nl of www.kerkdienstgemist.nl