eltheto

Kandelaar
Een programma ter bemoediging voor de luisteraar. Psalmen en geestelijke liederen worden gezocht rondom een thema.
Uitzending maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur. Met uitzondering van de maandagavond waarop het programma Ontmoetingen wordt uitgezonden.

Gewijde Klanken
Dit is een programma waarin een overdenking uit Gods Woord centraal staat. Het geheel wordt omlijst met psalmen.
Uitzending: 1 keer in de 14 dagen op de maandagavond vanaf 19.45 uur.

Uit de oude doos
Een programma waarin oude gebeurtenissen en verhalen van Veenendaal en omgeving over vroeger worden afgewisseld met muziek.
Uitzending: 1 keer in de 2 weken op de maandagavond van 19.45 tot 21.00 uur. Met uitzondering van de maandagavond waarop het programma Ontmoetingen wordt uitgezonden. Herhaling van het programma vindt in de regel plaats op de eerstvolgende woensdagavond van 19.00 tot 20.15 uur.

Opgewekt
Voordat het programma Avondlicht begint een kwartiertje opwekkingsliederen. Er zijn er veel gecomponeerd en zeer de moeite waard om te leren kennen en naar te luisteren.
Het programma is iedere dinsdag te beluisteren van 19.00 tot 19.15 uur.

Avondlicht
In dit programma kunt u luisteren naar woord en muziek. Samen zullen we de bijbel lezen met een korte overdenking uit een dagboek. Het voorlezen uit een boek is komen te vervallen. In plaats daarvan kunt u luisteren naar informatieve en actuele artikelen, “doordenkertjes” en gedichten.Dit alles vullen we aan met muziek en zang.
Het programma is iedere dinsdag te beluisteren van 19.15 tot 20.15 uur.

Gouden Harpen
Een informatief programma rond koren, maar waarin de koorzang de boventoon voert. Dit programma is te beluisteren 1 keer in de 14 dagen op de dinsdagavond vanaf 20.15 uur.

Meditaal
De twee medewerkers die dit programma presenteren hebben te kennen gegeven met ingang van 1 januari 2023 te stoppen met hun werk voor Kruispunt Omroep. In deze tijd is het moeilijk, lastig om op zo’n korte termijn nieuwe medewerkers te vinden. Dit ervaren we binnen de omroep, maar wordt ook op andere gebieden binnen het kerkelijk werk ervaren.
Als bestuur hebben we besloten om met ingang van 2023 te stoppen met dit programma.

De Kerkbode
Iedere donderdagavond kunt u luisteren naar passages uit het nieuwste Kerkblad. Van 19.00 tot 19.30 uur worden stukjes uit dit blad voor u voorgelezen, afgewisseld met muziek.

Kruispunt op Verzoek
In het programma Kruispunt op Verzoek kunt u voor anderen of voor uzelf een psalm, gezang of geestelijk lied aanvragen. Dit kan op de donderdagavond vanaf 19.15 uur. Tel.nr.: 0318 - 552614. Ook kunt u uw verzoek via email aanvragen: info@kruispuntomroep.nl.
Het programma is te beluisteren op de donderdagavond van 19.30 - 21.00 uur en wordt herhaald op zaterdagmiddag om 14.30 uur.

Tenslotte
Een programma met een kort meditatief moment ter afsluiting van de donderdagavond. Het programma wordt verzorgd door de medewerker die ook het programma Kruispunt op Verzoek presenteert.

Uit de Cassettotheek
Elke vrijdagavond van 19.00 tot ca. 20.15 uur, met uitzondering van de vrijdagavond waarop het programma "Ontmoetingen" wordt herhaald, kunt u luisteren naar het programma "Uit de Cassettotheek". In "Uit de Cassettotheek" kunt u ook dit half jaar luisteren naar herhalingen van het programma "Avondlicht". Wij wensen u veel luisterplezier.

Ontmoetingen
Het programma Ontmoetingen verhuist van de laatste woensdagavond van de maand naar de maandagavond rond het midden van de maand. Blijft dat in de maanden juli en december het programma niet wordt uitgezonden. Het programma wordt in dezelfde week op de woensdagavond herhaald.
In het programma kunt u luisteren naar een schriftlezing, meditatie en een dankgebed verzorgd door een predikant, pastoraal medewerker of een toekomstig predikant. De geestelijke liederen, psalmen en gedichten, die worden uitgezocht, hebben zoveel mogelijk betrekking op de meditatie.

Speciaal Programma
Op feest- en herdenkingsdagen komen de gewone programma's te vervallen en worden speciale programma's uitgezonden.