eltheto

Kandelaar
Een programma ter bemoediging voor de luisteraar. Psalmen en geestelijke liederen worden gezocht rondom een thema. Het programma wordt beurtelings samengesteld en gepresenteerd door Corrie Achterberg en Gerda van de Pol.
Uitzending maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur.

Gewijde Klanken
Dit is een programma waarin een overdenking uit Gods Woord centraal staat. Het geheel wordt omlijst met psalmen.
Uitzending: 1 keer in de 14 dagen op de maandagavond vanaf 19.45 uur.
Presentatie: Lex Diepeveen.

Van Harte
Een programma waarin luisteraars een lied als felicitatie, groet, welkom of ter bemoediging krijgen aangeboden.
Presentatie: Riet van Binsbergen, Els van Hunnik en Jacqueline Rosendaal.
Uitzending: 1 keer in de 14 dagen 's maandags van 19.45 - 21.00 uur.
Herhaling van het programma vindt in de regel plaats op de eerstvolgende woensdagavond van 19.45 tot 21.00 uur.

Avondlicht
In dit programma kunt u luisteren naar woord en muziek. Samen zullen we de bijbel lezen met een korte overdenking uit een dagboek. Het voorlezen uit een boek zal elke week terugkeren. Dit alles vullen we aan met muziek en zang.
Het programma is elke dinsdag te beluisteren van 19.00-20.15 uur.
Presentatie: Alice Diepeveen, Jan van Dieren en Marja Treur.

Gouden Harpen
Een informatief programma rond koren, maar waarin de koorzang de boventoon voert. Dit programma is te beluisteren 1 keer in de 14 dagen op de dinsdagavond vanaf 20.15 uur.
Presentatie en samenstelling; Riet van Binsbergen en Janny van de Brink.

Meditaal
Instrumentaal muziekprogramma met veelal bewerkingen en improvisaties over geestelijke liederen en psalmen. Ook kunt u licht-klassiek verwachten in dit programma. Rustige muziek na het programma "Avondlicht" op de dinsdagavond 1 keer in de 2 weken. Cd's, die uitgebracht worden in genoemd genre, worden indien mogelijk in de uitzending verwerkt.
Samenstelling en presentatie: Henny en Aagje van den Hul en Roel Jongeneel.

Voor u gelezen
Dit programma bevat een selectie van stukken uit de christelijke lectuur. Het is een combinatie van informatieve en actuele artikelen, "doordenkertjes" en gedichten. De diverse onderdelen worden afgewisseld met muziek.
Het programma is 1 keer in de maand op woensdagavond te beluisteren van 19.00 tot 19.45 uur.
Presentatie: Femmy Stok.

Wekelijkse Kerkdienst
Elke donderdagmorgen om 10.30 uur wordt de wekelijkse kerkdienst uitgezonden. Dit is een dienst vanuit een van de kerken van de Hervormde Gemeente. Per toerbeurt wisselen we van wijkgemeente.
In principe wordt de morgendienst uitgezonden. Uitzonderingen zijn: als deze dienst door Stilok wordt uitgezonden, als er zich bij de opname technische problemen voor doen of als de viering van het Heilig Avondmaal plaats vindt. In deze gevallen wordt er naar een andere dienst gezocht maar wel vanuit de kerk, die aan de beurt is.

De Kerkbode
edere donderdagavond kunt u luisteren naar passages uit het nieuwste Kerkblad. Van 19.00 tot 19.30 uur worden stukjes uit dit blad voor u voorgelezen, afgewisseld met muziek.
Presentatie: Corrie Achterberg, Hannie van de Kraats, Alie van de Pol en Henk Pomp.

Kruispunt op Verzoek
In het programma Kruispunt op Verzoek kunt u voor anderen of voor uzelf een psalm, gezang of geestelijk lied aanvragen. Dit kan op de donderdagavond vanaf 19.15 uur. Tel.nr.: 0318 - 552614. Ook kunt u uw verzoek via email aanvragen: info@kruispuntomroep.nl.
Het programma is te beluisteren op de donderdagavond van 19.30 - 21.00 uur en wordt herhaald op zaterdagmiddag om 14.30 uur.
Medewerking aan dit programma verlenen: Corrie Achterberg, Hannie van de Kraats, Ellie Meijer, Alie van de Pol, Henk Pomp en Hennie Turkesteen.

Tenslotte
Een programma met een kort meditatief moment ter afsluiting van de donderdagavond. Het programma wordt verzorgd door de medewerker die ook het programma Kruispunt op Verzoek presenteert.

Uit de Cassettotheek
Elke vrijdagavond van 19.00 tot ca. 20.15 uur, met uitzondering van de vrijdagavond waarop het programma "Ontmoetingen" wordt herhaald, kunt u luisteren naar het programma "Uit de Cassettotheek". In "Uit de Cassettotheek" kunt u dit half jaar luisteren naar herhalingen van het programma "Avondlicht". Wij wensen u veel luisterplezier.

Ontmoetingen
Op de laatste woensdagavond van de maand, met uitzondering van de maanden juli en december, wordt het programma "Ontmoetingen" uitgezonden. In het programma kunt u luisteren naar een schriftlezing, meditatie en een dankgebed verzorgd door een predikant, pastoraal medewerker of een toekomstig predikant. De geestelijke liederen, psalmen en gedichten, die worden uitgezocht, hebben zoveel mogelijk betrekking op de meditatie. De thema's voor de meditaties zijn dit jaar gekozen uit de Heidelbergse Catechismus (H.C.)
Samenstelling en presentatie: Hannie van de Kraats.